poker elleri


Poker Elleri


Poker Ellerini Tanıyalım

  1. Royal Flush - Türünden ayını 10'lu, Vale, Kız, Papaz, As .
  2. Straight Flush: Aynı türden 5 sıralı karttan oluşan en yüksek ikinci el.
  3. Four of a Kind (Dörtlü) : Pokerde dörtlü en iyi üçüncü el. Aynı rakamlı 4 kart ve bir 5. kartı içerir.
  4. Full House: Aynı rakamlı 3 kart ve aynı rakamlı 2 karttan oluşur. En iyi dördüncü eldir. Eğer birden fazla oyuncuda Full House varsa, 3 kart grubundaki rakamı daha yüksek olan el kazanır. 
  5. Flush (Renk) : Sıralı olmayan aynı türden 5 karttan oluşur. En iyi beşinci eldir.
  6. Straight (Sıralı) :Numara sırasına göre dizilmiş 5 kart, değişik türde olabilir. As kartı en büyük veya en küçük kart olarak kullanılabilir.  Straight sıralamasında (10, J, Q, K, A) ve en küçük straight sıralamasında (A, 2, 3, 4, 5) kullanılabilir. 
  7. Three of a Kind (Üçlü) : Aynı rakamlı, değişik türden oluşan üçlü dizilim. 
  8. Two Pair (iki çift): İki ayrı, aynı sayılı karttan iki tane olmasıyla oluşan dizilim. 
  9. One Pair (Per-Çiftli): Değişik türden aynı rakamlı iki karttan oluşur. 
  10. High Card (Yüksek Kart) : En yüksek rakamlı kartın olduğu el kazanır. As en büyük kart olurken, iki en küçüktür.

© Copyright 2012 - 2021 Poker-Oyna-100.xyz - All Rights Reserved